Obě události prošetřují policisté z oddělení dopravních nehod společně s drážní inspekcí a pražským dopravním podnikem.